Category Archives: Tin Tức

Bê Tông Tươi Đạt Chứng Chỉ Chất Lượng Của Cục Xây Dựng 2019

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6025:1995 (ISO 3893:1977)  Bê tông – Phân mác theo cường độ nén. Theo đó ) Tiêu chuẩn này quy định hệ thống mác bê tông theo cường độ nén đặc trưng ở tuổi 28 ngày. Là doanh nghiệp luôn […]